top of page

TJENESTER

Vi utfører de fleste tradisjonelle regnskapsførertjenestene: bokføring, lønn, fakturering, årsoppgjør osv. Men vi vil først og fremst hjelpe deg til å få utnyttet fordelen av å ha et riktig ført og oppdatert regnskap i skyen.

Rekon kan også stille med utleie av regnskapskonsulent. Eksempler er midlertidig bemanning av in house regnskapsfunksjon i overgangsfaser, i forbindelse med avvikling av permisjoner o.l.

Vår brede erfaring består av oppfølging av selskaper

innen følgende forretningsområder:

 • Arkitekter

 • Bygg og anlegg

 • Eiendom

 • Frivillige organisasjoner

 • Håndverkere

 • Leger

 • Konsulenter

 • Kultur: musikk, lyd/lys, film og TV

 • Politiske parti

 • Restaurant og uteliv

 • Tannleger

bottom of page